Chovatelský seminář, aneb každý den je něco nového =)

13.11.2011

 

Tuto neděli jsem překvapivě nebyla se svými psy na procházce či návštěvě, jako obvykle. Místo toho jsem se s kamarádkami Alčou a Lenkou přihlásila na IV. Seminář pro chovatele psů, který pořádala paní Šustová s paní Bursíkovou v Praze. (Chovatelské semináře)

Myšlenka chovatelských seminářů se mi líbí a oceňuji iniciativu obou organizátorek. Neboť se domnívám, že pokud chceme dělat věci pořádně, je třeba se neustále vzdělávat. Dnes máme k dispozici řadu zdrojů informací na různá témata, ke správným rozhodnutím však potřebujeme také kvalifikované názory a zkušenosti.

Na každém semináři vždy přednášejí 2 veterinnární lékaři na témata aktuální pro chovatele psů. Přičemž sami chovatelé mohou dávat návrhy na témata příštích seminářů. My jsme si tentokrát vybrali přednášku pana MVDr. Aloise Lázničky (specialista na reprodukci psů) na téma: Krytí, inseminace a reprodukce v souvislostech. Další přednáška byla také velice zajímavá.

MVDr. Martina Načeradská (specialistka na problematiku kůže u psů) přednášela na téma: Alergie a jiné onemocnění kůže u psů. Obě přednášky byly provázeny poutavou prezentací. Od paní MVDr. Načeradské jsme obdrželi fotodokumentaci k přednášce na CD a vyslechli zajímavé kazuistiky z její praxe. Obě přednášky byly završeny diskuzí. Oba lékaři ochotně odpovídali na nejrůznější dotazy chovatelů. Seminář byl zakončen certifikátem.

Tvorba www strnek pro chovatele, focen psu
© 2012 Charmeuse Fairytale. Tvorba stránek pro chovatele