Historie a původ

goldenhist

 

Původ zlatého retrievera je obestřen mnoha historkami, pravdivost obsahu bude možno dnes jen velmi těžko přezkoumávat. Jisté je, že původ všech plemen retrievera leží v Newfoundlandu. Díky čilému obchodu s rybami - na začátku 19. století- mezi Anglií a Newfoundlandem, měli angličtí námořníci možnost se při svých pobytech v Newfounlandu seznámit se zde žijícími psy a pozorovat je při práci. Dokonce i při velmi nepříznivém počasí aportovali neúnavně tito psi lana lodí z vody, nebo aportovali z rybářských sítí vypadlé ryby. Byli z práce těchto psů, kteří s takovou chutí chodí do vody a jsou tak odolní vůči počasí, nadšeni, že v následujících letech přivezli několik jedinců do Anglie. Dá se říci, že tito psi vytvořili základ pro chov všech na britském kontinentu vyšlechtěných plemen retrieverů.
Historie GR lze korektně sledovat až od roku 1865. V tomto roce koupil lord Tweedmouth z Anglie jednoho žlutého Wavy-coated-retrievera od ševce z Brightonu. Ten zase získal tohoto psa jménem "NOUS" od jednoho pastevce jako vyrovnání dluhu. V roce 1868 byl "NOUS" spojen s "BELLE" na Tweedmouthově sídle "Guisachan" ve Skotsku. Tito vodou nadšení španělé byli známi jako velmi vytrvalí a dobří aportéři.
A v následujících 20-ti letech byli potomci od "NOUS" a "BELLE" s dalšími Wavy-coated-retrievery a Tweed-water-spaniely kříženi, mimo jiné také s Irskými setry a jedním pískově zbarveným Bloodhoundem. Postupně se z těhto spojení vyvíjel pes s velmi líbivým vzezřením a specifickými vlastnostmi pro náročnou "práci po výstřelu".

Zlatý retrívr byl jako plemeno anglickým Kennel Clubem zaznamenán jako "retrívr žlutý nebo zlatý" teprve v roce 1913. V témže roce založila v Anglii Mrs.H.M.Charlesworthová klub zlatých retrívrů. Roku 1920 bylo jméno plemene upřesněno na "zlatý retrívr".

 

goldcard1

V České republice se plemeno zlatého retrievera chová od roku 1981. Do Čech přivezl pan Hylmar z Nové Paky první dva jedince z Holandska, fena se jmenovala Siti v.N. Kadiek a pes Eros. Tento holandský pár se stal základem chovu golden retrievera u nás a oba jako typičtí představitelé svého plemene byli povahově i exteriérově vynikající.
Dalším významným importem byli z Maďarska dovezený pes Balatonnagybereki Apó Rip a z Jugoslávie dovezená fena Rowera Heksa. Tito dva jedinci však už nedosahovali kvalit svých předchůdců. Další import pocházel též z Jugoslávie a byl jím interšampion Glenn Wesljarski. Tento pes vzbudil mezi chovateli zlatých retrieverů značný rozruch. Někteří tvrdili, že je to pes zlý, agresivní a přisuzovali mu i jiné špatné vlastnosti. Glenna jsem velmi dobře znal, byl to pes, který mnohokrát změnil majitele, ale v mém majetku nikdy nebyl. U pana Janků ve Vydří u Jindřichova Hradce jsem se s ním mnohokrát sešel a řekl bych, že to byl pes velmi měkký. Nikdy mi nic neudělal, a stejně tak nikomu jinému, kdo přišel Janků navštívit. Glenn byl v exteriéru vynikající a jeho přínos pro chov zlatých retrieverů v České republice můžeme hodnotit pouze pozitivně.
Ze Švýcarska byla dovezena další fena Harmony of Chivas, ale tato velice krásná fena se bohužel v našem chovu neuplatnila. Myslím si, že je to pro český chov velká škoda, určitě by byla pro jeho rozvoj velkým přínosem. Ve stejné době se k nám dostala fena z Kanady, která byla jednou nakryta a měla dvě štěňata (oba psy). Problém byl ale ten, že oběma jejím potomkům chyběly tři zuby.
Na začátku roku 1989 jsme přivezli ze Švýcarska psa jménem Dorion Belaja a fenu Dyce Belaju. Dorion Belaja ( dnes šampion ČR) byl nasvětové výstavě čtvrtý v I. ceně a významně se uplatnil v chovu zlatého retrievera v České republice.

Panem Hylmarem byl dovezen pes CH High Endeavour´s Active Royal Dutch z Holanska a pes Hajoy Signia to Araukarity z Velké Británie.
Dalšími importy byli Hawkbatch Jolly Roger, rovněž z Velké Británie, JCH Gáláns Valentin z Maďarska, Melody Makers Melody of Louis z Dánska, Zento Fellow v. Larchenbruch z Rakouska, Quajun Ares z Finska, Tartarus of Bridge Four z Belgie, Seppe of Great Pleasure a další.

Tvorba www strnek pro chovatele, focen psu
© 2012 Charmeuse Fairytale. Tvorba stránek pro chovatele